Motie meer trans­pa­rantie kosten vergun­ning­ver­lening


12 november 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 12 november 2014

constaterende dat

  • Volgens de Beleidsbegroting 2015 (blz. 141) de leges conform het provinciaal beleid kostendekkend zijn;
  • Dat voor het verlenen van bepaalde vergunningen nog steeds geen leges wordt geheven;
  • Dat dit enkele miljoenen kost (blz. 60), zonder dat het in de begroting of jaarrekening verantwoord wordt;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • De gemiste inkomsten te vermelden in begroting en jaarrekening, zolang een bepaalde vergunning nog niet tegen een kostendekkend tarief wordt afgegeven;
  • Daarbij ook het programma aan te geven waaraan de vergunning gerelateerd is, zodat de griffie de commissie kan vermelden, en het met de juiste gedeputeerde, verantwoordelijk voor dat programma, kan worden besproken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, GroenLinks, PvdD

Tegen

D66, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement weidegang

Lees verder

Motie duurzame materialen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer