Amen­dement Geen delegatie GS verlenging fauna­be­heerplan


28 september 2022

De indiener stelt voor het eerste ontwerpbesluit d.d. 12 juli 2022 als volgt te wijzigen:

In artikel 6 (delegatie bevoegdheden Omgevingsverordening Gelderland; natuur) vervalt onderdeel b

en worden de onderdelen c tot en met f geletterd b tot en met e.

Toelichting:

Mede door de komst van de wolf is er op het moment veel dynamiek in de situatie van wilde dieren in de natuur. We moeten dus terughoudend zijn met het verlengen van bestaande faunabeheerplannen, en ervoor zorgen dat een deskundige de bestaande plannen op tijd herziet met de meest recente gegevens en inzichten. Het verlengen van bestaande faunabeheerplannen is in het verleden ook gedaan omdat te laat werd begonnen met het actualiseren van faunabeheerplannen. De faunabeheerplannen en de kadernota faunabeleid zijn al lange tijd niet door Provinciale Staten besproken. We stellen daarom voor om aan Gedeputeerde Staten niet de bevoegdheid te delegeren om de termijn van faunabeheerplannen te verlengen.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren

C. Claassen, SP


Status

Verworpen

Voor

SP, 50plus

Tegen

FVD, D66, PvdA, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement Geen onbeperkte verlenging faunabeheerplan

Lees verder

Motie Ontheffing voor gebruik FN-303 tegen de wolf niet gebruiken en intrekken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer