Amen­dement geiten­hou­derij en pluim­vee­hou­derij


1 maart 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 1 maart 2017.

Op voorstel PS2017-71, Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.


Voorgesteld wordt :

Toe te voegen aan artikel 2.5.1.1 Begripsbepalingen:

Geitenhouderij:
Een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van geiten.

  • In artikel 2.5.3.4. van de omgevingsverordening de volgende tekst toe te voegen:

Instructieregel voor geitenhouderijen (artikel 2.5.3.4)
In bestemmingsplannen wordt de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel ten behoeve van een geitenhouderij niet uitgebreid tot meer dan 1,5 hectare.
Artikel 2.5.3.2 is van overeenkomstige toepassing op een uitbreiding ten behoeve van een geitenhouderij.

Toelichting : in verband met de nog recente uitbraken van Q-koorts in de geitenhouderij, is het onverstandig grotere bedrijven te laten ontstaan. Met deze toevoeging wordt bewerkstelligd dat de maximale omvang van geitenhouderijen op 1,5 ha blijft gehandhaafd. Deze niet-grondgebonden veehouderijen kunnen dus niet verder uitbreiden dan tot 1,5 hectare. Voor een uitbreiding tot het maximum van 1,5 ha is het plussenbeleid wel van toepassing (2e lid).

Luuk van der Veer
Partij voor de Dierenl


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

GroenLinks, VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, SGP, 50plus, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement windturbines in GNN

Lees verder

Amendement maximum grootte bouwvlak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer