Amen­dement wind­tur­bines in GNN


1 maart 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 1 maart januari 2017.

Op voorstel PS2017-71, Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Voorgesteld wordt in de omgevingsverordening de volgende tekst te schrappen :

artikel 2.7.1.6 GNN windturbines onder voorwaarden mogelijk :

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.7.1.1(link), eerste lid, kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden die zijn gelegen binnen het GNN windturbines mogelijk worden gemaakt indien:

  • het gronden betreft met natuur die het minst kwetsbaar is voor windturbines.
  • de kernkwaliteiten van het GNN per saldo substantieel worden versterkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.7.1.7.(link)

De geometrische plaatsbepaling van het gebied waar windturbines onder voorwaarden mogelijk is, is vervat in het gml-bestand NL.IMRO.9925.PVOVa2-vst1, en is verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart Regels Natuur.


Toelichting : het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met “natuur die het minst kwetsbaar is voor windturbines”. Windturbines moeten bij voorkeur eerst op andere plaatsen dan in het Gelders Natuur Netwerk worden geplaatst.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

GroenLinks, VVD, CDA, SP, PvdA, D66, SGP, 50plus, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement begraven in de natuur

Lees verder

Amendement geitenhouderij en pluimveehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer