Amen­dement begraven in de natuur


1 maart 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 1 maart januari 2017.

Op voorstel PS2017-71, Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.


Voorgesteld wordt in de omgevingsverordening de volgende tekst te schrappen :

artikel 2.7.1.4. Natuurbegraven en kleinschalige recreatie onder voorwaarden mogelijk

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.7.1.1(link), eerste lid, kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden die zijn gelegen binnen het GNN natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie mogelijk worden gemaakt indien het gronden betreft met natuur die voor natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie het minst kwetsbaar is. De geometrische plaatsbepaling van het gebied waar natuurbegraven en kleinschalige recreatie onder voorwaarden mogelijk is, is vervat in het gml-bestand NL.IMRO.9925.PVOVa2-vst1, en is verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart Regels Natuur.
 2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden binnen het GNN natuurbegraafplaatsen slechts mogelijk worden gemaakt indien:
 • geen nieuwe gebouwen of bouwwerken worden opgericht en geen (half-) verhardingen worden aangebracht;
 • alleen menselijke overblijfselen en urnen worden begraven.
 • de kernkwaliteiten van het GNN per saldo substantieel worden versterkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.7.1.7 (link),
 • geen grondverzet plaatsvindt anders dan voor het delven van een graf of het begraven van een urn nodig is.
 • In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden binnen het GNN natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie slechts mogelijk worden gemaakt indien geen nieuwe gebouwen of bouwwerken worden opgericht en geen (half-) verhardingen, worden aangebracht.

artikel 2.7.1.5 Natuurbegraven en kleinschalige recreatie onder bijzondere voorwaarden mogelijk

 • In afwijking van het bepaalde in artikel 2.7.1.1, eerste lid, kunnen in bestemmingsplannen op gronden die gelegen zijn binnen het GNN natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie mogelijk worden gemaakt indien:
 • in de “zoekgebieden uitbreiding habitat “die doelstelling lokaal is gerealiseerd; of
 • uit nader onderzoek blijkt dat de natuurlijke bodemprofielen van oude bosbodems over een diepte van meer dan een meter aantoonbaar verstoord zijn door ploegen, spitten of anderszins.
 • De geometrische plaatsbepaling van het gebied waar natuurbegraven en kleinschalige recreatie onder bijzondere voorwaarden mogelijk is, is vervat in het gml-bestand NL.IMRO.9925.PVOVa2-vst1, en is verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart Regels Natuur.
 • In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden binnen het GNN natuurbegraafplaatsen slechts mogelijk worden gemaakt indien:
 • geen nieuwe gebouwen of bouwwerken worden opgericht en geen (half-) verhardingen worden aangebracht;
 • alleen menselijke overblijfselen en urnen worden begraven.
 • de kernkwaliteiten van het GNN per saldo substantieel worden versterkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.7.1.7 ,
 • geen grondverzet plaatsvindt anders dan voor het delven van een graf of het begraven van een urn nodig is.
 • Het aantal graven maximaal 50 per hectare bedraagt.
 • In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kunnen in bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden binnen het GNN natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie slechts mogelijk worden gemaakt indien geen nieuwe gebouwen of bouwwerken worden opgericht en geen (half-) verhardingen, worden aangebracht.

Toelichting : het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met “natuur die voor natuurbegraaf-plaatsen en kleinschalige recreatie het minst kwetsbaar is”.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PVV, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SP, SGP, 50plus, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie circulaire economie

Lees verder

Amendement windturbines in GNN

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer