Motie circu­laire economie


1 maart 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 1 maart 2017

Gehoord de beraadslagingen over de groeiversneller,

Constaterende dat

  • Onze huidige economie vooral wordt gekenmerkt door een ‘end of pipe’ benadering en het doel is om dit om te buigen naar circulair
  • Er in het recent vastgestelde beleidskader economie, ruim aandacht is voor de circulaire economie, maar dat dit in de groeiversneller weinig aandacht krijgt

Overwegende dat

  • Er keuzes gemaakt moeten worden welke bedrijven ondersteund worden vanwege financiële beperkingen

Verzoeken GS

  • Om ervoor te zorgen dat in de uitwerking van de groeiversneller bijvoorbeeld in de voorwaarden expliciet aandacht is voor de bijdrage aan de circulaire economie en circulair werken.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SGP, 50plus, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, PvdA

Lees onze andere moties

Motie geen sponsoring bij sportevenementen

Lees verder

Amendement begraven in de natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer