Amen­dement maximum grootte bouwvlak


1 maart 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 1 maart januari 2017.


Op voorstel PS2017-71, Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.


Voorgesteld wordt:

  • in artikel 2.5.3.2 onder lid 6 de volgende tekst toe te voegen :

Een bestemmingsplan maakt het uitbreiden van het agrarisch bouwperceel tot meer dan 3 hectare niet mogelijk.


Toelichting : als het plussenbeleid wordt ingevoerd, moet het mogelijk zijn na enige tijd een evaluatie te doen, zonder het risico dat er al excessief grote bedrijven zijn ontstaan. Bovendien moet nog onderzocht worden wat de gevolgen zullen zijn van de invoering van de Omgevingswet.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, 50plus, ChristenUnie, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PVV, SGP, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement geitenhouderij en pluimveehouderij

Lees verder

Amendement minder lichamelijke ingrepen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer