Amen­dement minder licha­me­lijke ingrepen


1 maart 2017

Op voorstel PS2017-71, Actualisatieplan Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.


Voorgesteld wordt in hoofdstuk 3.9.10 van de omgevingsvisie de volgende teksten toe te voegen :

  • Onder de kop “eisen aan uitbreiding vanuit Plussenbeleid”

Een uitbreiding van een varkenshouderij is niet toegestaan indien de ondernemer in de aanvraag niet onderbouwt dat aan het verbod op het couperen van varkens kan worden voldaan.

  • Onder de kop toelichting van de spelregels onderdeel Ad 3: ondergrens van de extra duurzaamheidsmaatregelen (wat zijn ‘plus-investeringen’), ruimtelijke kwaliteit

Het routinematig couperen van varkens is verboden, maar er wordt nu nog vaak een ontheffing verleend van het verbod, als dieren in kleine stallen uit verveling gaan staartbijten.


Toelichting : in 2014 is motie M54 aangenomen , waarbij Provinciale Staten verzoeken om er bij de nieuwe Omgevingsverordening voor te zorgen dat lichamelijke ingrepen zoveel mogelijk voorkomen worden. Zonder deze toevoeging zou een veehouderij ook aan de plussen kunnen voldoen door bijvoorbeeld alleen in sloop van oude gebouwen te investeren. Veel staartjes worden nog afgebrand terwijl het al jaren verboden is . Als een stal uitbreidingsruimte krijgt moet dat eerst gebruikt worden om de dieren meer ruimte te geven, om staartbijten zoveel mogelijk te voorkomen. De ondernemer moet onderbouwen dat de stal voldoende ruimte biedt om het routinematig couperen van staarten te voorkomen.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PVV, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PvdA, SGP, D66, 50plus, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement maximum grootte bouwvlak

Lees verder

Motie ronde tafel Jan Terlouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer