Amen­dement Kadernota actu­a­li­satie Omge­vings­visie, landbouw 


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement

Op voorstel PS2018-73,

"Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening".

Voorgesteld wordt om op pagina 16 als extra punt onder paragraaf 4.2 de volgende tekst toe te voegen:

"We zetten in op duurzame, diervriendelijke landbouwen het stimuleren van de teelt en het gebruik van plantaardige eiwitten."

Toelichting:

Landbouw werd nog niet genoemd in de Kadernota. Omdat een gezonde, duurzame landbouwsector van levensbelang is, mag het niet ontbreken in de Kadernota. Gelderland wil topspeler blijven in de plantaardige eiwittransitie; het is een belangrijke groeisector. Voor een duurzame landbouw is het ook nodig nadelige effecten op de natuur te verminderen.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren,

M. Bruins 50PLUS,

P.L.P.S. Hofman-Fransen, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer