Amen­dement Kadernota actu­a­li­satie Omge­vings­visie, lucht­kwa­li­teits­normen


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO)

Op voorstel PS2018-73, "Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening" .

Voorgesteld wordt om op pagina 14 voor paragraaf 4.2 de volgende tekst toe te voegen:

"Schone lucht Gelderland voldoet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2025, aan de luchtkwaliteitsnormen van de World Health Organisation (WHO)."

Toelichting:

Luchtverontreiniging leidt in Nederland jaarlijks tot ca. 12.000 vroegtijdige sterfgevallen[1]. De WHO adviseert strengere normen te gebruiken dan nu het geval is[2]. De Gezondheidsraad adviseert om in het belang van de volksgezondheid de WHO normen te gaan gebruiken. In Gelderland voldoen we nog niet overal aan de WHO normen[3].

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Marcel Bruins
50Plus

Paul Hofman-Fransen
GroenLinks

1 Link naar provincie website


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, 50plus, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie, gezondheid dieren en planten

Lees verder

Amendement Kadernota actualisatie Omgevingsvisie, landbouw 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer