Amen­dement Lucht­kwa­li­teits­normen WHO


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 “Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie met planidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in hoofdstuk 4, paragraaf 7 na de tekst :

"Bovendien draagt een goede kwaliteit van de leefomgeving draagt bij aan gezondheid. Goed bereikbare voorzieningen, aansprekende evenementen, unieke cultuurhistorie, inspirerende culturele voorzieningen, een mooie natuur; het is allemaal van belang."

de volgende tekst toe te voegen:

"Bovendien draagt een goede kwaliteit van de leefomgeving bij aan gezondheid. Het zo snel mogelijk voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de World Health Organization is hier een onderdeel van. Goed bereikbare voorzieningen, aansprekende evenementen, unieke cultuurhistorie, inspirerende culturele voorzieningen, een mooie natuur; het is allemaal van belang."

en bij "onze aanpak" de volgende tekst toe te voegen:

“Gelderland voldoet zo snel mogelijk ten minste aan de luchtkwaliteitsnormen van de World Health Organisation (WHO), welke de Europese richtlijnen bij verschillende waarden nog overstijgen. Door aan deze hogere eisen van luchtkwaliteit te voldoen kan de gezondheid van mens, dier en natuur in onze provincie nog beter worden beschermd.”


Toelichting:

Gezondheidsorganisaties wereldwijd waarschuwen nog steeds voor de gevaren van luchtverontreiniging, met name in stedelijke regio’s.

Volgens de World Health Organization leefde in 2016 al 91% van de wereldbevolking op plekken waar niet voldaan werd aan de luchtkwaliteitsnormen en wordt het aantal mensen dat in dat jaar vroegtijdig stierf door luchtverontreiniging geschat op 4,2 miljoen. En in Gelderland bijvoorbeeld stierven mensen volgens een rapport van de GGD in het jaar 2015 tussen de 300 tot ruim 600 dagen eerder door luchtverontreiniging.

Wanneer het streven van de provincie is de leefomgeving van haar inwoners optimaal in te richten en daarnaast de volksgezondheid en veiligheid te bevorderen, is het aan de orde zich niet alleen op huisvesting te richten, maar ook maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit van de leefomgeving zo hoog mogelijk te krijgen en houden, opdat mensen zich ook in de toekomst nog in de stedelijke regio's van Gelderland willen vestigen.

De adviesnormen van de WHO zijn normen waaronder geen schadelijke effecten op de gezondheid verwacht worden. Deze luchtkwaliteitsnormen zijn hoger dan de richtlijnen van de Europese Unie, welke naast “grenswaarden” ook “streefwaarden” hanteert. Om verwarring te voorkomen, en omdat gestreefd wordt naar de meest gezonde luchtkwaliteit in Gelderland, wordt voorgesteld de WHO luchtkwaliteitsnormen aan te houden, tenzij het om stoffen gaat waar de WHO geen adviesnormen voor heeft opgesteld en de EU wel.

De onderstreping is een markering ten behoeve van de leesbaarheid en maakt geen deel uit van het amendement.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer