Motie Mobi­li­teits­beleid voor gedrags­ver­an­dering meebe­groten


19 december 2018

Provinciale Staten vanGelderland, in vergadering bijeen op 19 december 2018,

overwegende

  • dat bij het oplossen van verkeersknelpunten, ondanks goede voornemens en instrumenten zoals de Ladder van Verdaas, de oplossing steevast meer asfalt en beton betreft;
  • dat het oplossen van knelpunten doorgaans een waterbedeffect heeft en geen stimulans biedt voor een andere mobiliteitskeuze die, met het oog op klimaatdoelen, leefbaarheid en omgevingskwaliteit hard nodig is;
  • dat beleid gericht op gedragsverandering nog nauwelijks uitgeprobeerd is terwijl de verwachtingen van de effecten significant zijn;

verzoekenGedeputeerde Staten

  • er voor te zorgen dat beleid gericht op gedragsverandering standaard wordt meegenomen in het begroten van oplossingen voor knelpunten, onafhankelijk van bestaand en nog vast te stellen beleid voor gedragsbe├»nvloeding wat betreft mobiliteitskeuze.
  • hiervoor een regeling te ontwerpen met de strekking dat een percentage van de plan- en realisatiekosten van infrastructuurprojecten besteed moet worden aan maatregelen gericht op gedragsverandering wat betreft mobiliteitskeuze.


engaan over tot de orde van de dag


M.Moulijn,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer