Amen­dement Moni­toring Klimaat­i­ni­ti­atief


7 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO)

Op voorstel PS2018-39, “Klimaatinitiatief”.

Voorgesteld wordt om op pagina 3 een beslispunt toe te voegen:

“Er wordt een nulmeting gedaan en voor alle kerntaken en programma’s wordt beschreven wat hun aandeel is in de broeikasgassenuitstoot en waar kansen liggen om de uitstoot te verminderen. Dit is input voor het opstellen van het Klimaatplan.”

Dit beslispunt wordt ook toegevoegd aan het ontwerpbesluit.

Toelichting :

Met een nulmeting is monitoring beter mogelijk. Bovendien worden alle kansen in beeld gebracht om de broeikasgassenuitstoot te verminderen en worden er niet willekeurig een aantal concrete projecten geselecteerd. Bij het Klimaatplan kunnen concrete opgaven per kerntaak worden opgelegd wanneer deze exercitie is gedaan.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer