Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, ganzen­rust­ge­bieden


15 december 2021

De indiener stelt voor het gewijzigd ontwerpbesluit d.d. 7 december 2021 als volgt te wijzigen:

Artikel 5.26, onderdeel b, komt te luiden:

b. minimaal 90% van de oppervlakte in het betreffende ganzenrustgebied overblijft.

Toelichting:
De regel onder b in de vigerende verordening, dat van ganzenrustgebieden minimaal 500 ha moet overblijven, is ingevoerd zonder dat werd aangegeven wat de grenzen van de afzonderlijke
ganzenrustgebieden zijn. Na onze vragen naar de oppervlakte van de afzonderlijke gebieden bleek dat sommige ganzenrustgebieden met deze regel zover verkleind kunnen worden dat er maar 6% van overblijft. Vandaar deze nieuwe regel dat van een ganzenrustgebied minimaal 90% moet overblijven.

U vindt de tabel die bij dit amendement hoort hier.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Geen doelverlaging

Lees verder

Amendement Regels faunabeheerplannen niet schrappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer