Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, geen perma­nente bewoning recre­a­tie­wo­ningen


15 december 2021

De indiener stelt voor het gewijzigd ontwerpbesluit d.d. 7 december 2021 als volgt te wijzigen:

Artikel 5.52 komt te luiden:

Artikel 5.52 (recreatiewoningen)

Een omgevingsplan laat permanente bewoning van een recreatiewoning niet toe.

Toelichting:
Lid 2 ("Van het eerste lid kan worden afgeweken in het kader van een transformatie van een bestaand park met recreatiewoningen naar een andere functie."), dat wordt geïntroduceerd in de voorgestelde
verordening, komt te vervallen. Dat lid biedt de mogelijkheid om af te wijken van de regel om permanente bewoning niet toe te staan, bijvoorbeeld in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten. Een vakantiepark is vaak op enige afstand van bestaande dorpen en steden in de natuur gelegen. Als recreatiewoningen in zo'n park gebruikt mogen worden voor permanente bewoning, zullen er vervolgens op andere plaatsen weer nieuwe recreatieparken in de natuur worden aangelegd, en dat is niet onze wens.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, solitaire recreatiewoningen

Lees verder

Motie Ecologische verbinding model wolf en hert

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer