Motie Ecolo­gische verbinding model wolf en hert


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15-12-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

 • dat de modellen voor ecologische verbindingen aan de omgevingsverordening worden toegevoegd;
 • dat er modellen das, kamsalamander, hagedis, vuurvlinder, ijsvogelvlinder, rietzanger en winde zijn;
 • dat nadat het modellensysteem is bedacht de wolf in Gelderland is teruggekeerd;
 • dat er geen model voor wolf of edelhert is;
 • dat het model das "gunstig kan zijn” voor boommarter, edelhert en andere bos(rand)dieren;
 • dat het model das in tunnels of ecoducten voorziet om wegen die een barrière vormen te kunnen kruisen;
 • dat edelherten wel van een ecoduct gebruik kunnen maken, maar niet van een (kleine dassen)tunnel;
 • dat er nu ook wolven aangereden worden;
 • dat nog niet duidelijk is wat voor voorzieningen nodig zijn om wolven uitgerasterde wegen over te kunnen laten steken;
 • dat op de kaart "Model das” niet goed te zien is welke verbindingen alleen geschikt zijn voor dassen, en welke ook geschikt zijn voor edelherten of andere grotere zoogdieren;

verzoeken

 • Gedeputeerde Staten te onderzoeken of de omgevingsverordening aangevuld moet worden met een ecologische verbinding model wolf of model edelhert en met een bijbehorende kaart;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, geen permanente bewoning recreatiewoningen

Lees verder

Motie Geen extra vakantieparken in de uiterwaarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer