Motie Geen extra vakan­tie­parken in de uiter­waarden


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15-12-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat volgens een artikel bij Omroep Gelderland Duitse investeerders vakantiehuisjes laten bouwen in de uiterwaarden;
  • dat het om Natura 2000 gebied gaat, dat is aangewezen om de biodiversiteit te beschermen;
  • dat vooral de Duitse investeerders profiteren, en niet de omwonenden;
  • dat het aantrekkelijk is voor Duitse investeerders, omdat geen inkomstenbelasting over de huuropbrengsten hoeft te worden betaald;

verzoeken

  • Gedeputeerde Staten bij de volgende actualisatie maatregelen te nemen tegen het bouwen in de uiterwaarden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ecologische verbinding model wolf en hert

Lees verder

Motie Bouwstop slachterijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer