Motie Bouwstop slach­te­rijen


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15-12-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

verzoeken

  • Gedeputeerde Staten een voorstel te maken voor een bouwstop voor slachterijen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Geen extra vakantieparken in de uiterwaarden

Lees verder

Motie Niet faciliteren van bedrijven waar regionaal geen werknemers voor zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer