Motie Niet faci­li­teren van bedrijven waar regionaal geen werk­nemers voor zijn


15 december 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15-12-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • mogelijkheden te gebruiken op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijk beleid of economisch beleid om bedrijven waar regionaal onvoldoende werknemers voor te vinden zijn niet te laten uitbreiden, of niet van stimuleringsregelingen gebruikte laten maken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Bouwstop slachterijen

Lees verder

Motie tegengaan opkoop van betaalbare woningen voor financieel gewin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer