Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, geen uitbreiding geiten­hou­de­rijen


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I, als volgt te wijzigen:

Onderdeel I komt te luiden:

I. In artikel 2.34, vierde lid, wordt “2021” vervangen door: 2024.


Toelichting:

Volgens de toelichting op het besluit is het doel van dit onderdeel “Op deze wijze wordt voorkomen dat jonge dieren tot en met een leeftijd van 60 dagen vervoerd moeten worden.”

Dit zal vaak/meestal niet werken. Vanaf 30 dagen tellen de geitlammeren mee voor de stikstofemissie en de bedrijven hebben of krijgen die extra ruimte niet. Bokjes mogen volgens Kwaligeit vanaf 21 dagen vervoerd en geslacht worden. In de praktijk zullen dieren waarvoor nu geen ruimte is met de voorgestelde wijziging in het besluit tussen 21 en 30 dagen geslacht worden, in plaats van na 8 dagen, voorzover de geitenhouder al van de wijziging gebruik kan maken. Mogelijk zullen ze onverdoofd geslacht worden.

Een veel betere oplossing is het wanneer de geitenhouder wat minder dieren drachtig laat worden, zodat het weer gaat passen binnen de vergunde en gebouwde ruimte. De provincie zou daarbij kunnen helpen, door bijvoorbeeld subsidie te geven voor de leges voor het aanpassen van vergunningen, indien nodig.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, geen experimenten

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, geen vrijstelling voor het verdrinken van muizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer