Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, geen vrij­stelling voor het verdrinken van muizen


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I, als volgt te wijzigen:

Onderdeel FF wordt als volgt gewijzigd:

  1. Het derde onderdeel vervalt.
  2. Het vierde onderdeel wordt vernummerd tot derde onderdeel.


Toelichting:

Met deze wijziging komt de voorgestelde vrijstelling voor het door inundatie opzettelijk doden, opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voorplantingsplaats of rustplaats van de veldmuis te vervallen. Dit betreft een nieuwe vrijstelling. Inundatie betekent dat het land in korte tijd onder water wordt gezet. We zijn van mening dat voor het op grote schaal verdrinken van dieren geen vrijstelling moet worden gegeven.

In de reactienota schrijven Gedeputeerde Staten : “Bij goede omgevingscondities met voldoende natuurlijke vijanden voor de veldmuizen zal het risico op het ontstaan van een plaag minder groot zijn.
Er moet dus vooral worden gezorgd voor goede omgevingscondities, met voldoende natuurlijke vijanden. Als een vrijstelling gegeven zou worden, hoeft er niet meer aan die goede omgevingscondities gewerkt te worden, maar kunnen steeds weer op grote schaal muizen verdronken worden.

Als deze nieuwe vrijstelling geschrapt wordt, hebben Gedeputeerde Staten nog altijd de mogelijkheid om een ontheffing te geven, na de situatie beoordeeld te hebben.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, geen uitbreiding geitenhouderijen

Lees verder

Motie Omgevingsverordening, geen wensballonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer