Motie Omge­vings­ver­or­dening, geen wens­bal­lonnen


31 maart 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31-3-2021

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

constaterende

  • dat in Duitsland wensballonnen al verboden zijn,
  • dat in Noord-Holland in de meeste gemeenten het oplaten van wensballonnen verboden is,
  • dat bijvoorbeeld in Noord-Brabant al in 30 van de 62 gemeenten het oplaten van wensballonnen verboden is,

verzoeken GS

  • te onderzoeken of het mogelijk is in de verordening een verbod op het oplaten van wensballonnen in heel Gelderland op te nemen,
  • indien dat mogelijk is, een verbod op wensballonnen in de volgende actualisatie van de omgevingsverordening op te nemen,
  • indien dat niet mogelijk is, er bij gemeenten en het Rijk op aan te dringen een verbod op wensballonnen in te stellen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP

Bea Schouten
CDA


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, SP, 50plus, GroenLinks, PVV

Tegen

ChristenUnie, D66, FVD, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, geen vrijstelling voor het verdrinken van muizen

Lees verder

Motie Omgevingsverordeningen, GS wijzigingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer