Motie Omge­vings­ver­or­de­ningen, GS wijzi­gingen


31 maart 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31-3-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat Gedeputeerde Staten na december 2018 een aantal malen de begrenzingen GNN hebben gewijzigd, maar dat niet direct in de kaarten hebben verwerkt,
  • dat de wijzigingen die Gedeputeerde Staten al hebben gedaan in september ter inzage zijn gelegd samen met de wijzigingen waar Provinciale Staten nog een besluit over moeten nemen,

overwegende

  • dat dit de overzichtelijkheid niet bevordert van een toch al complex voorstel,

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • wijzigingen die Gedeputeerde Staten doen direct in de kaarten te verwerken, en niet te laten wachten op de eerstvolgende wijziging door Provinciale Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dierenlu


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, PVV

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordening, geen wensballonnen

Lees verder

Motie Omgevingsverordeningen, PS wijzigingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer