Motie Omge­vings­ver­or­de­ningen, PS wijzi­gingen


31 maart 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31-3-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat bij wijzigingen in de begrenzingen van GNN die door Gedeputeerde Staten worden gedaan de afzonderlijke projecten worden aangegeven ,
  • dat bij wijzigingen in de begrenzingen GNN die door Provinciale Staten worden gedaan de afzonderlijke wijzigingen niet benoemd worden,

overwegende

  • dat dit besluitvorming en controle door Provinciale Staten bemoeilijkt,

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • wijzigingen in de begrenzingen die Provinciale Staten vaststellen afzonderlijk te benoemen, en per wijziging aan te geven op basis van welk artikel de wijziging toegestaan is, en (indien van toepassing) op welke manier aan de voorwaarden van dat artikel is voldaan,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordeningen, GS wijzigingen

Lees verder

Amendement Reglement van Orde, geen gewogen advies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer