Amen­dement Reglement van Orde, geen gewogen advies


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder I, als volgt te wijzigen:

In artikel 58, lid 1 en in artikel 62, lid 2 vervalt “, daarbij rekening houdend met de zetelverdeling in Provinciale Staten"


Toelichting:

De formulering “daarbij rekening houdend met de zetelverdeling in Provinciale Staten” wordt verwijderd. Het is niet toegestaan om in commissies “gewogen” te stemmen. Het ontwerpbesluit poogt dat verbod te omzeilen. Of een onderwerp voldoende is voorbereid, hangt er met name van af of de goede procedure is doorlopen, of vragen beantwoord zijn, of voldoende argumenten zijn gewisseld, et cetera. De woordvoerders (de deskundigen op het onderwerp) kunnen dat het beste beoordelen. Hoe de stemverhouding in Provinciale Staten is, is daarbij minder van belang.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, FVD

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Omgevingsverordeningen, PS wijzigingen

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, groot openbaar belang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer