Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, groot openbaar belang


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I, onderdeel D als volgt te wijzigen;

In artikel 1a.3, tweede lid, vervalt "in ieder geval”.

Toelichting:

De tekst “in ieder geval” komt te vervallen, waardoor de opsomming limitatief wordt. Dit schept duidelijkheid. Als een nieuw groot openbaar belang zich aandient, waarvoor van de instructieregels mag worden afgeweken, dan kunnen Provinciale Staten het aan de lijst toevoegen.

Dit voorkomt discussies of een vakantiepark, huisvesting van arbeidsmigranten etc. nu wel of niet als zaak van groot openbaar belang wordt gezien.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, PVV, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Reglement van Orde, geen gewogen advies

Lees verder

Motie Omgevingsverordening, geen ontsierende reclamemasten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer