Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, verken­nings­gebied natuur­be­graven verkleinen


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I, als volgt te wijzigen:

Aan onderdeel HH wordt toegevoegd:

3. Bij de wijziging van de begrenzingen, bedoeld onder 2, de onderdelen d en e, maken de volgende gebieden geen onderdeel uit van het verkenningsgebied:

  • een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied;
  • een gebied van 500 m rond alle ecoducten;
  • een leefgebied van wilde zwijnen of andere grote zoogdieren; en
  • de ecologische verbindingszone van het type Das;


Toelichting:

Er is nu 40.000 ha aangewezen als verkenningsgebied voor natuurbegraven, onder andere op ecoducten, in grondwaterbeschermingsgebieden, in leefgebieden van wilde zwijnen, et cetera. Het voorstel is meer ongeschikte gebieden te verwijderen van de kaart met verkenningsgebieden voor natuurbegraven.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, PVV, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SGP, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, biodiversiteit in afwegingskader

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, geen experimenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer