Amen­dement Teuge: Dichten maas in besluit paravrije dagdelen


8 juni 2022

Vergadering Provinciale Staten op 8 juni 2022

Op besluit PS2022-266 "Vaststelling Luchthavenbesluit"

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

• Artikel 3.4 Openstellingstijden per categorie, lid 6, eerste opsommingsteken, pagina 4:
o “Per kalendermaand zijn er minimaal 4 dagdelen op zaterdag of zondag waarop
vluchten voor valschermspringen met een luchtvaartuig met een geluidcategorie
1, 2, 3 of 4 niet plaatsvinden.”

te wijzigen in:
o “Per kalendermaand zijn er minimaal 4 dagdelen op zaterdag of zondag waarop
vluchten voor valschermspringen met een luchtvaartuig niet plaatsvinden.”

• Artikel 3.4 Openstellingstijden per categorie, pagina 7:
o “Voor valschermvluchten zijn aanvullende regels gesteld, waaronder dat per
kalendermaand er minimaal 4 dagdelen op zaterdag en/of zondag zijn waarop
vluchten voor valschermspringen met een luchtvaartuig met een geluidcategorie
1, 2, 3 of 4 niet plaatsvinden.”

te wijzigen in:
o “Voor valschermvluchten zijn aanvullende regels gesteld, waaronder dat per
kalendermaand er minimaal 4 dagdelen op zaterdag en/of zondag zijn waarop
vluchten voor valschermspringen met een luchtvaartuig niet plaatsvinden.”

Toelichting:
Het is niet aan de omgeving te verkopen dat tijdens paravrije dagdelen toch parachute wordt
gesprongen. Dit schaadt het vertrouwen in de politiek. Er staat reeds een vliegtuig klaar die
na het ombouwen van de motor mogelijk binnen geluidscategorie 5 valt.1

Lester van der Pluijm, Partij voor de Dieren
Gerrit Averesch, SGP1 https://www.aironline.nl/weblo...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FVD, PVV, SP, D66, SGP

Tegen

ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Gelderse Maatregelen Stikstof, prioriteiten

Lees verder

Amendement Teuge: Evenwichtige definitie paravrije dagdelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer