Amen­dement Teuge: Even­wichtige definitie paravrije dagdelen


8 juni 2022

Vergadering Provinciale Staten op 8 juni 2022

Op besluit PS2022-266 "Vaststelling Luchthavenbesluit"

De volgende wijziging worden voorgesteld:

• Artikel 3.4 Openstellingstijden per categorie, lid 6, tweede en derde opsommingsteken,

pagina 4:

o op zaterdagen van 09.00 tot 13:00 uur of van 13:00 tot 20.00 uur;

o op zon- en erkende feestdagen van 10.00 uur tot 14:00 uur of van 14:00 uur tot 20.00 uur;

te wijzigen in:

o op zaterdagen van 09.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 20.00 uur;

o op zon- en erkende feestdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur of van 14.00 uur tot 20.00 uur;

Toelichting:

In de huidige definitie van de dagdelen omvat op de zaterdagen het ochtenddagdeel 4 uur ten opzichte van 7 uur voor het middagdagdeel. Daardoor is het op dit moment te aantrekkelijk voor de luchthaven om altijd de zaterdagochtend weg te strepen, aangezien dit het minste uren derving tot gevolg heeft. Het beoogde doel is juist om de overlast voor omwonenden te verminderen. Een exacte halvering zou weer als effect hebben dat juist het middagdagdeel te aantrekkelijk wordt om weg te strepen.


Lester van der Pluijm, Partij voor de Dieren

Gerrit Averesch, SGP


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, FVD, D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Teuge: Dichten maas in besluit paravrije dagdelen

Lees verder

Amendement Teuge: Uitbreiden aantal paravrije dagdelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer