Amen­dement Teuge: Uitbreiden aantal paravrije dagdelen


8 juni 2022

Vergadering Provinciale Staten op 8 juni 2022

Op besluit PS2022-266 "Vaststelling Luchthavenbesluit"

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

• Artikel 3.4 Openstellingstijden per categorie, lid 6, eerste opsommingsteken, pagina 4:

o “Per kalendermaand zijn er minimaal 4 dagdelen op zaterdag of zondag waarop vluchten voor valschermspringen (…) niet plaatsvinden.”

te wijzigen in:

o “Per kalendermaand zijn er minimaal 4 dagdelen op zaterdag en tevens 4 dagdelen op zondag waarop vluchten voor valschermspringen (…) niet plaatsvinden.”

• Artikel 3.4 Openstellingstijden per categorie, pagina 7:

o “Voor valschermvluchten zijn aanvullende regels gesteld, waaronder dat per kalendermaand er minimaal 4 dagdelen op zaterdag en/of zondag zijn waarop vluchten voor valschermspringen (…) niet plaatsvinden.”

te wijzigen in:

o “Voor valschermvluchten zijn aanvullende regels gesteld, waaronder dat per kalendermaand er minimaal 4 dagdelen op zaterdag en 4 dagdelen op zondag zijn waarop vluchten voor valschermspringen (…) niet plaatsvinden.”

Toelichting: De paravrije dagdelen zijn bedoeld om overlast te verminderen. Vier dagdelen per maand is daarvoor te weinig. Dat komt neer op twee dagen per maand. Door zowel op de zaterdag als op de zondag vier dagdelen in te stellen is het aannemelijk dat de overlast wel afneemt.

Lester van der Pluijm, Partij voor de Dieren

Gerrit Averesch, SGP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SGP, SP, D66

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, 50plus, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Teuge: Evenwichtige definitie paravrije dagdelen

Lees verder

Amendement Teuge: Krimp Teuge in voor het klimaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer