Amen­dement voorstel Stra­te­gisch Part­nership Nuon-Vattenfall


27 mei 2009

Vergadering Provinciale Staten op 27 mei 2009

Amendement (art. 36 RvO) op voorstel PS2009-331 over "Strategisch Partnership Nuon-Vattenfall".

De volgende wijziging wordt voorgesteld:

  • Toevoegen onder besluiten:
    I.6. Als verkoopvoorwaarde vast te stellen dat :
    • Vattenfall geen kerncentrale(s) in Nederland bouwt

Toelichting:

In verband met

  • problematiek opslag radioactief materiaal;
  • afhankelijkheid van landen met uraniumvoorraden;
  • eindigheid uraniumvoorraden.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie tegen gebruik nachtkijkers

Lees verder

Motie Proefdieren / Pieken in de Delta

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer