Motie Proef­dieren / Pieken in de Delta


27 mei 2009

[deze motie in .pdf]

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 mei 2009,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • door GS via het PIDON programma jaarlijks projecten gesubsidieerd worden waarbij dierproeven
    gedaan worden;

verzoeken GS

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, GrpvBergen

Tegen

D66, PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP