Ecolo­gische verbinding Veluwe-Oost­vaar­ders­plassen


4 juli 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 4 juli 2018

overwegende:

  • dat er in het verleden plannen zijn geweest voor een verbinding tussen de natuurgebieden de Veluwe en Oostvaardersplassen, maar dat door slechtere economische omstandigheden ja- ren geleden de verbinding nog niet aangelegd is;
  • dat de economische omstandigheden op dit moment gunstig zijn;
  • dat een verbinding de dieren meer mogelijkheden geeft om te reageren op bijzondere weers-
  • omstandigheden en klimaatveranderingen;
  • dat een verbinding in de toekomst inteelt kan voorkomen;
  • dat de kosten (voor Gelderland) van een verbinding door het college worden geschat op 10 tot 20 miljoen (uitgezonderd de benodigde oplossing voor het passeren van de A28);

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • voor de behandeling van de begroting aan PS een voorstel te doen voor het Gelderse deel van een voor edelherten geschikte verbinding tussen Veluwe en Oostvaardersplassen;

en gaan over tot de orde van de dag.

De motie staat ook op de site van de Provincie Gelderland


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Ecologische verbinding Veluwe-Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Extra provinciale maatregelen stikstofverlaging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer