Ecolo­gische verbinding Veluwe-Utrechtse Heuvelrug


4 juli 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 4 juli 2018

constaterende :

  • dat er in het verleden plannen zijn geweest voor een verbinding tussen de natuurgebieden de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, maar dat door slechtere economische omstandigheden jaren geleden de verbinding nog niet aangelegd is;
  • dat de economische omstandighedenop dit moment gunstig zijn;
  • dat een verbinding de dieren meer mogelijkheden geeft om te reageren op bijzondere weers-
  • omstandigheden en klimaatveranderingen;
  • dat een verbinding in de toekomst inteelt kan voorkomen;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • een inschatting te maken van de kosten voor een verbinding (geschikt voor grote zoogdieren) tussen natuurgebieden Veluwe en Utrechtse heuvelrug;
  • Provinciale Staten hierover te informeren voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2019, zodat Provinciale Staten daar indien gewenst middelen voor kunnen reserveren;

en gaan over tot de orde van de dag.

De motie staat ook op de site van de Provincie Gelderland


Status

Verworpen

Voor

GL, Groep Poortinga, PvdD, SP

Tegen

50plus, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer