Ecolo­gische verbinding Veluwe-Utrechtse Heuvelrug


4 juli 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 4 juli 2018

constaterende :

  • dat er in het verleden plannen zijn geweest voor een verbinding tussen de natuurgebieden de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, maar dat door slechtere economische omstandigheden jaren geleden de verbinding nog niet aangelegd is;
  • dat de economische omstandighedenop dit moment gunstig zijn;
  • dat een verbinding de dieren meer mogelijkheden geeft om te reageren op bijzondere weers-
  • omstandigheden en klimaatveranderingen;
  • dat een verbinding in de toekomst inteelt kan voorkomen;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • een inschatting te maken van de kosten voor een verbinding (geschikt voor grote zoogdieren) tussen natuurgebieden Veluwe en Utrechtse heuvelrug;
  • Provinciale Staten hierover te informeren voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2019, zodat Provinciale Staten daar indien gewenst middelen voor kunnen reserveren;

en gaan over tot de orde van de dag.

De motie staat ook op de site van de Provincie Gelderland.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

50plus, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Overleg met Flevoland over verbinding Oostvaardersplassen

Lees verder

Ecologische verbinding Veluwe-Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer