Overleg met Flevoland over verbinding Oost­vaar­ders­plassen


4 juli 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 4 juli 2018

overwegende:

  • dat een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe in het belang is van de provincie Gelderland én Flevoland;
  • dat de provincie Gelderland meer financie?le mogelijkheden heeft dan de provincie Flevoland;
  • dat in 2010 de "second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICM02)" al het advies 1 gaf voor een 120 m brede verbinding van de Oostvaardersplassen naar het Horsterwold;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • in overleg met de provincie Flevoland na te gaan op welke manier Gelderland zou kunnen hel- pen bij het realiseren van een verbinding voor grote zoogdieren tussen Oostvaardersplassen en de Veluwe, en Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

De motie staat ook op de site van de Provincie Gelderland.


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, GroenLinks

Tegen

50plus, CDA, PvdA, PVV, SGP, VVD, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie afkeuring schieten met hagel

Lees verder

Ecologische verbinding Veluwe-Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer