Motie afkeuring schieten met hagel


11 april 2018

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 april 2018

constaterende:

  • dat het schieten met hagel op meerdere dieren tegelijkertijd of op te grote afstand extra dierenleed veroorzaakt;
  • dat het veroorzaken van onnodig lijden een overtreding van de wet Natuurbescherming is;.
  • dat het college niet heeft duidelijk gemaakt waarom het noodzakelijk zou zijn om jagers de mogelijkheid te geven om op meerdere dieren tegelijkertijd te schieten, of op te grote afstand;
  • dat bij het verpachten van de jacht of in de ontheffingen van de provincie er geen voorwaarde is, dat niet op meerdere dieren tegelijk mag worden geschoten of op te grote afstand;
  • dat er geen handhavingsdocument is en dat het college er niet duidelijk op laat handhaven;
  • dat het college in antwoorden op schriftelijke vragen niets fout ziet in het op grote afstand schieten op een groep eenden;
  • dat het college niet bereid is het beleid te veranderen;

keuren het gevoerde beleid af,


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Mede-ingediende motie natuur-inclusief beheer

Lees verder

Overleg met Flevoland over verbinding Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer