Motie aandacht voor duur­zaamheid tijdens China­missie


29 februari 2012

> deze motie in .pdf

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 februari 2012,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:

  • Staatssecretaris Bleker tijdens een themabijeenkomst in Kootwijkerbroek heeft gezegd dat Chinese bedrijven Nederlandse megastallen overnemen, en dat dit problemen kan geven;
    .
  • Van 16 tot en met 31 maart 2012 een economische missie naar China plaatsvindt, en de pro-vincie Gelderland deze missie mede organiseert;

Verzoeken GS

  • Tijdens de economische missie naar China aandacht te vragen voor
    - meer dierenwelzijn in de veehouderij, in plaats van voor megastallen, en
    - dúúrzame investeringsmogelijkheden in Gelderland (bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing) en samenwerking op dat gebied;

En gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, 50plus, PvdD

Tegen

PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie gedeputeerde dierenwelzijn

Lees verder

Motie Modebiënnale 2013

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer