Motie gede­pu­teerde dieren­welzijn


29 juni 2011

> deze motie in .pdf (p.37)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011,

constaterende

  • dat in enkele provincies al een gedeputeerde met de portefeuille dierenwelzijn is,

overwegende

  • dat het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, verkavelingsregelingen, faunabeheer, jacht en soortenbescherming,

vragen Gedeputeerde Staten

  • een gedeputeerde aan te wijzen die over de stand van zaken betreffende dierenwelzijn in de Gelderse gemeenten rapporteert (bijv. over het percentage dieren in de verschillende typen huisvestingssystemen, percentage koeien in de wei, aanrijdingen en afschot van wilde dieren, ha leefomgeving van groot wild, etc.)

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, PVV, GroenLinks

Tegen

SGP, CDA, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer