Motie gede­pu­teerde dieren­welzijn


29 juni 2011

> deze motie in .pdf (p.37)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011,

constaterende

  • dat in enkele provincies al een gedeputeerde met de portefeuille dierenwelzijn is,

overwegende

  • dat het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, verkavelingsregelingen, faunabeheer, jacht en soortenbescherming,

vragen Gedeputeerde Staten

  • een gedeputeerde aan te wijzen die over de stand van zaken betreffende dierenwelzijn in de Gelderse gemeenten rapporteert (bijv. over het percentage dieren in de verschillende typen huisvestingssystemen, percentage koeien in de wei, aanrijdingen en afschot van wilde dieren, ha leefomgeving van groot wild, etc.)

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GroenLinks, PvdD

Tegen

SGP, CDA, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Koe in de wei

Lees verder

Motie aandacht voor duurzaamheid tijdens Chinamissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer