Motie Koe in de wei


16 februari 2011

> deze motie in .pdf

Samen met de PvdA diende de Partij voor de Dieren een motie in om koeien meer in de wei te laten lopen. De motie werd overgenomen door het college en verviel daarom. Het agendaverzoek vindt u hier. Het debatverzoek vindt u hier.

- -

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 16 februari 2011,

constaterende dat

verzoeken GS

  • zonder beperkingen vooraf, een open en waardevrije inventarisatie te houden van alle mogelijke bestuurlijke instrumenten en impulsen die de aanwezigheid van koeien in weiden vergroten, voor nadere bespreking door de Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement op Ruimtelijke Verordening Gelderland

Lees verder

Motie gedeputeerde dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer