Motie compen­satie bijzondere, meer dan 100 jaar onver­stoorde bosbodem


2 februari 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2-2-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat er ten behoeve van het project “Parklaan Ede” een ontheffing is aangevraagd van de herplantplicht, om bomen te kappen op bijzondere, meer dan 100 jaar onverstoorde
    bosbodem;

overwegende

  • dat als de ontheffing verleend wordt, het idee is om de compensatie te doen door bomen op een andere plaats te planten;
  • dat we er daarnaast voor moeten zorgen dat de oppervlakte met bijzondere, meer dan 100 jaar oude bosbodem weer zo snel mogelijk versterkt wordt, bijvoorbeeld door tijdelijk de meer dan 90 jaar oude bosbodems extra te beschermen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • indien de ontheffing verleend wordt ervoor te zorgen dat de oppervlakte van bijzondere, meer dan 100 jaar oude bosbodem zo snel mogelijk weer aangevuld wordt, en daarover jaarlijks aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie tegengaan opkoop van betaalbare woningen voor financieel gewin

Lees verder

Motie kaart oude bosbodems

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer