Motie Fauna­be­heer­plannen


23 september 2009

> deze motie in .pdf (p.11)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 september 2009,

verzoeken GS

  • de faunabeheerplannen niet voor vijf jaar, maar voor één jaar vast te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie elektronische dienstverlening

Lees verder

Motie Betrek belangenorganisaties bij het waterbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer