Motie Food­valley 2030, indicator verhouding dierlijke/plant­aardige eiwitten


28 april 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28-4-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in 2018 adviseerde als doel voor 2030 te stellen dat het aandeel dierlijke eiwitten in het eetpatroon in 2030 is gedaald naar 40% van de totale eiwitconsumptie, en stelde dat na 2030 een verdere verschuiving mogelijk zou zijn,
  • dat ook het Voedingscentrum een meer plantaardig dieet belangrijk vindt voor onze gezondheid en het milieu, en op korte termijn naar een verhouding 50/50 dierlijke/plantaardige eiwitten wil in plaats van de huidige 60/40,
  • dat volgens de uitgewerkte strategie het Foodvalley2030 programma wil bijdragen aan een “Increased ratio Plant: Animal-originating protein intake in the Western world (P: A > 1)”,
  • dat de indicatoren in het monitoringsvoorstel vooral gericht zijn op het vestigingsklimaat, en dat er geen indicator is voor de verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten,
  • dat de provincie Gelderland diverse mogelijkheden heeft voor gedragsbeïnvloeding,

verzoeken GS

  • aan de Gelderse indicatoren een indicator toe te voegen voor de verhouding dierlijke / plantaardige eiwitten in het eetpatroon van de Gelderlanders,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, PvdA, SGP, SP, VVD, GroenLinks, PVV

Lees onze andere moties

Motie Midterm Review, bestuurscultuur

Lees verder

Motie Groene Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer