Motie ganzen


24 september 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 september 2014

constaterende dat

  • De Raad voor Dierenaangelegenheden over “cervicale dislocatie” schrijft :
    4. Cervicale dislocatie is niet gemakkelijk uitvoerbaar en leidt alleen wanneer deze technisch goed wordt uitgevoerd tot een snelle dood. Cervicale dislocatie en met name decapitatie zijn bovendien niet prettig om te zien. In een stedelijke omgeving zal daarom voorafgaand transport meestal noodzakelijk zijn bij deze dodingmethoden. Dit levert extra welzijnsaantasting op.”;
  • Er volgens de Dierenbescherming diervriendelijke alternatieven zijn voor het doden van grote aantallen ganzen;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Geen ganzen te laten doden met “cervicale dislocatie”;
  • De winterrust te respecteren;
  • Een serieuze reactie te geven op de in de zienswijzen aangedragen alternatieven;
  • Statenleden meer inzicht te geven in de telstanden;
  • De deelnemers aan het ganzenakkoord en de Gelderse hogescholen, universiteiten en ROC’s op te roepen om een of meer proefvelden in te richten waar diervriendelijke verjagingsmethoden getest kunnen worden, wellicht met behulp van het Europese Life programma

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, 50plus, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie staartjes

Lees verder

Motie weidegang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer