Motie staartjes


24 september 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 september 2014


constaterende dat

  • Bij veel dieren in de intensieve veehouderij lichamelijke ingrepen gepleegd worden om het aan te passen aan de beperkte leefruimte (onthoornen, staart knippen, snavels kappen, etc.);
  • Er op dit moment een radiocampagne is van Wakker Dier om bedrijven en consumenten voor te lichten over het belang van de staartjes voor de varkens (zie bijlage);
  • Die campagne niet de vele varkens helpt die voor de export bedoeld zijn;
  • Provinciale Staten daar via de ruimtelijke verordening wel invloed op hebben;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij het maken van een voorstel voor de nieuwe paragraaf niet-grondgebonden veehouderij voor de ruimtelijke verordening ook te sturen op het zoveel mogelijk verminderen van het aantal dieren dat lichamelijke ingrepen ondergaat;


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, PvdA, SP, PVV, 50plus, groepWullink

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer