Motie weidegang


24 september 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 24 september 2014


constaterende dat

  • In de omgevingsvisie staat dat de provincie zich bij grondgebonden landbouw richt op “het bevorderen van weidegang”;
  • Met de voorgestelde verordening weidegang waarschijnlijk nog sneller zal afnemen dan nu het geval is;
  • Er gemeenten zijn die weidegang in hun bestemmingsplannen geregeld hebben;
  • Weidegang ruimtelijk relevant is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Bij de volgende wijziging van de omgevingsverordening regels op te nemen die uitbreiding niet toestaat aan bedrijven waarvan onvoldoende grond bestemd is voor weidegang voor alle dieren,


en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50plus

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer