Motie Geborgde zetels


10 november 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 10-11-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat er discussie is over de geborgde (niet gekozen) zetels in de besturen van de waterschappen, en dat er een kamermeerderheid is om de geborgde zetels af te schaffen;
  • dat het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) dat zich op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de kwestie boog, stelt dat het ‘niet goed mogelijk’ is om nog voor de aanstaande verkiezingen van 2023 de praktijk te veranderen;
  • dat het aantal geborgde zetels is vastgesteld door Provinciale Staten;
  • dat het wettelijk minimum aantal geborgde zetels 7 is;
  • dat waterschap Vallei en Veluwe nu 7 geborgde zetels kent, maar waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland nog 8;
  • dat Provinciale Staten voor de verkiezingen van 2023 in ieder geval al wel vast het aantal geborgde zetels kan verminderen;
  • dat in Zuid-Holland een voorstel is aangenomen om Gelderland te verzoeken om het aantal geborgde zetels van waterschap Rivierenland tot het minimum terug te brengen;

verzoeken

  • Gedeputeerde Staten een voorstel te maken om het aantal geborgde zetels van de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel te wijzigen van 8 naar 7, bij in totaal 30 leden, met een verdeling van 3 voor ongebouwd, 2 voor bedrijven, 2 voor natuurterreinen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Fokko Spoelstra
Partij van de Arbeid

Leendert Lodder
50Plus

Esther Portegies
SP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Auto delen

Lees verder

Motie Zelfbewoning als uitgangspunt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer