Motie Geen gif in reser­ve­rings­ge­bieden


5 juli 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 5-7-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

• dat in de Gelderse drinkwaterreserveringsgebieden geen extra beperkingen zijn t.a.v. het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen;1

• dat bestrijdingsmiddelen grond- en oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater kunnen verontreinigen;2

• dat in veel Gelderse drinkwaterbronnen inmiddels bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, soms in normoverschrijdende concentraties;3

• dat in Frankrijk een correlatie is gevonden tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson;4

• dat in de Gelderse omgevingsverordening geen nadere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van drinkwaterwinningen zijn opgenomen, hoewel dat wel zou kunnen;

overwegende

• dat schoon en gezond drinkwater van het grootste belang is; verzoeken Gedeputeerde Staten

• in de volgende versie van de omgevingsverordening strengere regels m.b.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,

Partij voor de Dieren

1

https://gelderland.parlaeus.nl...

https://gelderland.parlaeus.nl...

2

https://www.vewin.nl/nieuws/pa...

3 https://www.rivm.nl/publicatie... (Zie 3.2)

4 https://radar.avrotros.nl/nieu...

https://link.springer.com/arti...

https://www.gld.nl/nieuws/6684...

https://www.rivm.nl/publicatie...


Status

Verworpen

Voor

SP, 50plus

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Natura 2000 gebied Veluwe leefgebied voor de Wolf

Lees verder

Motie Igoview

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer