Motie Igoview


6 juli 2022

constaterende

  • dat Gelderse ambtenaren voor berekeningen m.b.t. het stikstofbeleid gebruik maken van de openbare milieugegevens in Igoview;[1]
  • dat de gegevens in Igoview eenvoudig te constateren fouten bevatten (zie bijlage);
  • dat Igoview soms historische én actuele gegevens bevat, zonder dat te zien is wat historische gegevens zijn;

overwegende

  • dat voor de geloofwaardigheid van het Gelders beleid correcte gegevens van groot belang zijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • er bij de omgevingsdiensten op aan te dringen om de fouten in Igoview aan te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren[1] Mededeling bij de beeldvorming op 29-6-2022


Status

Verworpen

Voor

50plus, SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Geen gif in reserveringsgebieden

Lees verder

Motie Transparante overheid, houdt openbare rapporten openbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer