Motie Igoview


6 juli 2022

constaterende

  • dat Gelderse ambtenaren voor berekeningen m.b.t. het stikstofbeleid gebruik maken van de openbare milieugegevens in Igoview;[1]
  • dat de gegevens in Igoview eenvoudig te constateren fouten bevatten (zie bijlage);
  • dat Igoview soms historische én actuele gegevens bevat, zonder dat te zien is wat historische gegevens zijn;

overwegende

  • dat voor de geloofwaardigheid van het Gelders beleid correcte gegevens van groot belang zijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • er bij de omgevingsdiensten op aan te dringen om de fouten in Igoview aan te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren[1] Mededeling bij de beeldvorming op 29-6-2022


Status

Verworpen

Voor

GrpDeKok, 50plus, SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66