Motie Trans­pa­rante overheid, houdt openbare rapporten openbaar


6 juli 2022

constaterende

  • dat de griffie 14 juni de startnotitie 'Naar een nieuwe kaart van Gelderland verkennen, puzzelen en afspreken' (PS2022-412) in het Stateninformatiesysteem heeft geplaatst;[1]
  • dat 23 juni in de media ophef ontstond over bijlage 2;[2]
  • dat 24 juni bijlage 2 op verzoek van het college door de griffie uit het SIS verwijderd is;
  • dat statenleden daarna geen kennis meer konden nemen van de bijlage, om erop te kunnen reageren, of om er vragen over te kunnen stellen;

overwegende

  • dat het vertrouwen in de politiek niet vergroot wordt als gevoelige documenten geheim worden gehouden;
  • dat de Gelderse ruimtelijke problemen niet opgelost worden door het er niet over te hebben;

spreken uit

  • dat het ongewenst is dat openbare documenten die ontvangen zijn door Provinciale Staten op verzoek van het college als er een discussie over ontstaat in de media uit het stateninformatiesysteem worden verwijderd;


[1] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=26136

[2] https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/835056/provincie-denkt-aan-immense-uitbreiding-stroe-25-000-woningen
https://nos.nl/artikel/2433899-kaart-met-daarop-25-000-huizen-in-boerenprotestdorp-stroe-is-misverstand


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, 50plus, SP

Tegen

ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Igoview

Lees verder

Motie Stikstof, laat dierenwelzijn ook een rol spelen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer