Motie herin­richting N794 Heer­derweg


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 en 29 juni 2016

Gehoord de beraadslagingen over de herinrichting N794 (Heerderweg)

Overwegende dat

  • Draagvlak voor de herinrichting N794 bijna gerealiseerd is
  • Hiervoor nog enkele aanpassingen wenselijk zijn
  • Deze aanpassingen conform de veiligheidsaudit zijn en leiden tot behoud van meer bomen (die van belang zijn voor de EHS)
  • De snelheidsovergang 60-80 km/u nu niet conform de veiligheidsaudit is

verzoeken Gedeputeerde Staten, het ontwerp nog eens nader te bekijken op de snelheidsovergang van 60-80 km/u en de breedte van de fietspaden nabij de Norelbocht en de Badweg om te bezien of er meer tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren van inwoners, gegroepeerd in Ons Mooi Epe.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Maurits Gemmink
SP

Marcel Bruins
50Plus


Status

Verworpen

Voor

SP, 50plus, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie windmolens in ruimtelijk beleid en GNN

Lees verder

Motie de vervuiler betaalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer